Adresa: Liburnijska 7a 51414 Ičići, Croatia
Telefon: +385 (0) 51 704 187 • Fax: +385 (0) 51 705 624
E-mail: tz-icici@ri.t-com.hr • www.icici-tourism.com 

 

 

Turistička zajednica mjesta Ičići

Turistički ured Ičići
Liburnijska 7a – 51414 Ičići – Croatia
Tel: +385 (0) 51 704 187 – Fax: +385 (0) 51 705 624
www.icici-tourism.com – e-mail: tz-icici (at) ri.t-com.hr

Prelistajte brošuru o Ičićima…

Prelistajte brošuru o Opatiji…

Propisi u turizmu

DOKUMENTI:
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2020.
STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.
STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN HRVATSKOG TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OPATIJE 2014.-2020.
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI
IZMJENE STATUTA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZ IČIĆI
POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ IČIĆI
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA TZ IČIĆI
IZVJEŠTAJ O RADU 2014.
IZVJEŠTAJ O RADU 2015.
IZVJEŠTAJ O RADU 2016.

PRAVNI OKVIR:
ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

INFORMACIJE:
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.PDF
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.DOCX
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

Free WI-FI

Free WI-FI plaža Ičići – Ika

Hrana i piće

RESTAURANT COMMODORE
RESTAURANT GALEB
PIZZERIA BUSOLA
BISTRO LUČICA
BISTRO VENEZIA
BISTRO SUNCE
VINI BABILONI
CAFFE BAR MONTE CAPRA
PIVNICA TRIESTINA
CAFFE BAR CALYPSO
CAFFE BAR ROŽICA
CAFFE BAR RARA IČIĆI
CAFFE BAR SUNSET