Adresa: Liburnijska 7a 51414 Ičići, Croatia
Telefon: +385 (0) 51 704 187
E-mail: tz-icici@ri.t-com.hr • www.icici-tourism.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz rada TZM Ičići

Turistički ured Ičići
Liburnijska 7a – 51414 Ičići – Croatia
Tel: +385 (0) 51 704 187
www.icici-tourism.com – e-mail: tz-icici@ri.t-com.hr

 

DOKUMENTI:
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2020.
STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.
STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN HRVATSKOG TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OPATIJE 2014.-2020.
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI
IZMJENE STATUTA TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA IČIĆI
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZ IČIĆI
POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ IČIĆI
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA TZ IČIĆI

IZVJEŠTAJ O RADU 2018.
IZVJEŠTAJ O RADU 2017.
IZVJEŠTAJ O RADU 2016.

TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ – LIPANJ 2019.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SRPANJ 2019.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ – KOLOVOZ 2019.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ – RUJAN 2019.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ-LISTOPAD 2019.

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET N PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ-STUDENI 2019.

IČIĆI

OSNOVNI PODACI:

stanovništvo (popis 2011. g.) = 866

SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI :

* ACI marina 1. kategorije – 283 veza u moru za sidrenje jahte do 40 m dužine
Remisens Hotel Giorgio II – kategorija 4*
Pansion Villa Klara – kategorija 3*
Autokamp – kategorija 2*

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI SIJEČANJ – SVIBANJ 2019.

UPRAVLJANJE:

Turistički ured  obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice mjesta Ičići čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Predsjednik Turističke zajednice mjesta Ičići

Dužnost predsjednika Turističke zajednice mjesta Ičići obavlja gradonačelnik Opatije gdin Ivo Dujmić.

Zadaće predsjednika:
1. predstavlja Zajednicu,
2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
5. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
6. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
7. brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
9. obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Ičići

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

Zadaće Turističkog vijeća turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,
2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,
6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9. donosi poslovnik o svom radu,
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

 

Članovi Turističkog vijeća:

Ivo Dujmić, predsjednik

Ivica Škec, ACI d.d.

Barbara Brkić, Rivijera d.d.

Kristina Čačić, Domicil d.o.o.

Sanda Grčević, Rona trade d.o.o.

Tatjana Gašparić Sobotinčić, privatni iznajmljivač

Igor Kolmanić, UO Iggy

Rikardo Gregov, Liburnia riviera hoteli d.d.

Davor Dujmić, Marea d.o.o.

 

Skupština Turističke zajednice mjesta Ičići
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

Zadaće Skupštine turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice,
2. donosi poslovnik o radu skupštine,
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,
4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,
5. donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,
6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,
7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ mjesta Ičići:

ACI  d.d.
Nenad Marčetić
Dean Andretić
Suzana Miholić

Rivijera d.d.
Edita Car
Dunja Šimunić Mehdin

Domicil d.o.o.
Gordana Ajbek

Rona trade d.o.o.
Ivana Povh

Privatni smještaj
Milojko Kolmanić
Dunja Vrvilo
Edo Šarunić

Liburnia riviera hoteli d.d.
Melanie Mašković

Ugostiteljska djelatnost
Biljana Kolmanić, UO Iggy

Trgovačka djelatnost
David Lukšić, Vegasoft d.o.o.
Nenad Mateljan, Kvarner nautika

Turističke agencije
Dajna Dujmić, Marea d.o.o.

Nadzorni odbor Turističke zajednice mjesta Ičići
Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana, a čine ga:
1. članovi koje bira skupština turističke zajednice,
2. član kojeg delegira turističko vijeće turističke zajednice županije u nadzorni odbor turističke zajednice mjesta.

Nadzorni odbor nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Nadzorni odbor:
Jasenka Rumac, privatni iznajmljivač

Branko Petričić, privatni iznajmljivač

dr.sc. Lorena Bašan, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

 

 

 

Hrana i piće

RESTAURANT COMMODORE
RESTAURANT GALEB
PIZZERIA BUSOLA
BISTRO LUČICA
BISTRO VENEZIA
BISTRO SUNCE
VINI BABILONI
CAFFE BAR MONTE CAPRA
PIVNICA TRIESTINA
CAFFE BAR CALYPSO
CAFFE BAR ROŽICA
CAFFE BAR RARA IČIĆI
CAFFE BAR SUNSET