Adresa: Liburnijska 7a 51414 Ičići, Croatia
Telefon: +385 (0) 51 704 187
E-mail: tz-icici@ri.t-com.hr • www.icici-tourism.com


 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA TURISTIČKIM MANIFESTACIJAMA NA PODRUČJU MJESTA IČIĆI U 2019. GODINI

Veljaa 7, 2019 8:00 Comments: 0

Temeljem Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Ičići od 20.12.2018., TZM Ičići raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora turističkim manifestacijama na području mjesta Ičići

u 2019. godini

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje manifestacija na području mjesta Ičići, koji će se sufinancirati iz Plana i programa rada TZM Ičići za 2019. godinu.

Sufinancirat će se projekti na području mjesta Ičići koji se organiziraju od strane udruga, pravnih i fizičkih osoba, te kulturnih i drugih javnih ustanova. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju one pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici mjesta Ičići.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji doprinose sljedećim ciljevima:

  • promicanju i obogaćivanju turističke ponude mjesta Ičići,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone
  • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma
  • predviđaju medijsku zastupljenost i praćenje provođenja

Bespovratna sredstva potpore namijenjena su za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

  • sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike i opreme, troškovi promocije manifestacije, ostali troškovi)
  • izrada promotivnog materijala (letci, plakati) i promocija manifestacije na internetu
  • nabava radnog i potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
  • druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 100.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava, koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kn.

Broj manifestacija koje će se financirati, kao i iznosi odobrenih potpora, ovise o raspoloživom budžetu te broju i kvaliteti pristiglih prijava. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire TZM Ičići.

TZM Ičići zadržava pravo odbiti sve zaprimljene prijave projekata i poništiti Javni poziv. Prijave projekata i priložena dokumentacija ne vraća se prijaviteljima.

Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (preslika rješenja registracije udruge, kluba, preslike rješenja trgovačkog suda ili preslika obrtnice). Obrasce za prijavu projekata možete preuzeti na www.icici-tourism.com.

Prijave se podnose do 21. veljače 2019. godine. Zakašnjele ili nepotpune prijave te otvorene omotnice prijava neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:
Turistička zajednica mjesta Ičići
Liburnijska 7a
51414 Ičići

s naznakom:
NE OTVARATI-”Prijava za financiranje manifestacija u 2019. godini”.

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZM Ičići odobri potporu iz sredstava TZM Ičići sklopit će se ugovor te je dužan podnijeti pisano izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore te potkrijepiti fotografijama. TZM Ičići će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije. Rok za dostavu izvješća je 15 dana, a za isplatu 30 dana po održavanju manifestacije.

Rezultati izbora projekata koji će biti financirani u 2019. godini bit će objavljeni na internet stranici www.icici-tourism.com.

Sve informacije možete dobiti u Turističkom uredu na broj telefona 051 704-187 i putem maila tz-icici@ri.t-com.hr .

U Ičićima 07. veljače 2019.

Broj 04/19

ZAHTJEV PREUZMITE OVDJE!!!

 

Comments are closed.

 

Hrana i piće

RESTAURANT COMMODORE
RESTAURANT GALEB
PIZZERIA BUSOLA
BISTRO LUČICA
BISTRO VENEZIA
BISTRO SUNCE
VINI BABILONI
CAFFE BAR MONTE CAPRA
PIVNICA TRIESTINA
CAFFE BAR CALYPSO
CAFFE BAR ROŽICA
CAFFE BAR RARA IČIĆI
CAFFE BAR SUNSET